משחקים של פעם

כביסה של פעם
כביסה של פעם
3 מקלות
3 מקלות
מחניים
מחניים
סבתא סורגת
סבתא סורגת
גומי הולנדי
גומי הולנדי
חפצים של פעם
חפצים של פעם
חפצים של פעם
חפצים של פעם
קפיצה בחבל
קפיצה בחבל
מחניים
מחניים
5 אבנים
5 אבנים