מנהרת הזמן

3 מקלות
3 מקלות
הכובסים הצעירים
הכובסים הצעירים
חפצים של פעם
חפצים של פעם
קפיצה בחבל
קפיצה בחבל
חפצים של פעם
חפצים של פעם
קלאס
קלאס
דוק ענק
דוק ענק
מכונת כתיבה
מכונת כתיבה